Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Günlük Hayatta Kullanılan Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Formaldehitler ve formaldehit vericiler
Formaldehitler ve formaldehit vericiler koruyucu olarak kullanılmaktadır. Mukozayı tahriş eder ve alerjilere neden olur. Cildi hızla yaşlandırır. Kansere neden olma riski yüksektir.
Halojenli organik bileşikler brom iyot ve klor içeren binlerce maddenin oluşturduğu bir gruptur. Çoğu alerjiye bazıları kansere neden olmaktadır. Bu maddelerin hepsi çevrede birikir toprağı ve suyu kirletir.

Triclosan
Klorlu organik bileşiktir. Deodorantlarda duş jellerinde diş macunlarında losyonlarda kremlerde ve daha pek çok üründe kullanılmaktadır. Dioksin de içerebilmektedir. Dioksin vücutta birikmekte az miktarı bile klor aknesi oluşumuna neden olabilmektedir. Kansere neden olma riski yüksektir.

Aromatik aminler
Azo boyalarının yapı taşlarıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan testler bazılarının kansere neden olduğunu ortaya koymuştur. Avrupa Birliği 22 aromatik aminin tekstil boyalarında kullanılmasını yasaklamıştır. Bazı Saç boyalarında da aromatik aminler bulunduğu görülmektedir. Kimyasal boyalar yerine doğal saç Boyaları tercih edilmelidir.

Akrilamid
Nişasta içeren besinlerin kızartılması sırasında oluşan zehirli bir maddedir. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde embriyoya zarar verdiği ve kansere neden olduğu kanıtlanmıştır. Güncel tahminlere göre yetişkin bir insan kg. başına günde ortalama 05-1.0 mikrogram akrilamid almaktadır. Patates kızartmaları ve kızarmış ekmek önemli miktarda akrilamid içermektedir.

Dezenfeksiyon yan ürünleri
Yerel veya bölgesel su arıtma tesislerindeki dezenfeksiyon süreçleri sırasında bir dezenfektan (tipik olarak klor veya kloramin) doğal olarak oluşan organik maddeyle etkileşim kurduğunda düşük seviyede yan ürün oluşabilir. Bu bileşiklere dezenfeksiyon yan ürünleri adı verilmektedir.
Bu bileşiklerden bazılarının kanserojen olduğundan şüphe edilmektedir ve denetleme kurumları için artan bir kaygı teşkil etmektedirler. Farklı dezenfektan yan ürünler aktif karbonla çeşitli başarı düzeylerinde azaltılabilir
Kursun suda nadiren doğal olarak bulunmaktadır ancak içme suyuna kursun borulardan veya kursun içeren kaynaklardan girebilir. Düşük seviyelerde bile kursun zehirlenmesi – özellikle çocuklarda – zihinsel geriliklere okuma ve öğrenme bozukluklarına duyma zorluğu düşük dikkat aralığı hiperaktivite ve diğer davranış problemlerine neden olmaktadır. Kursun pH’ye bağlı olarak suda farklı şekillerde bulunabilir. Cıva doğal birikmelerin erozyonundan rafineriler ve fabrikalardan tahliyeden ve yer dolguları ile çiftliklerden çeşitli kaçaklardan çıkarak suya karışmaktadır. Böbrek hasarına neden olabilir.

Asbest suya doğal yığınlardan veya cam ya da elektronik fabrikalarının atıklarından çıkan sızıntılardan karışabilir. Kronik maruz kalma ciltte hasar dolaşım sistemi problemleri ve artan kanser riski oluşturmaktadır.

Böcek ilaçları ve böcek ilacı yan ürünleri
Yer altı suları ve yüzey sularının böcek ilaçlarıyla kirlenmesi özellikle tarımsal bölgelerde artan bir kaygıdır. İçme suyunun böcek ilaçlarıyla kirlenmesi yaygın gözükmese de araştırmalar bu tür kirlenmenin de meydana geldiğini göstermektedir. İçme suyunun kirlenme seviyesi ve düşük seviyelerde böcek ilacı tüketilmesinin sağlığa etkileri henüz bilinmemektedir.

Radyonüklidler
Radyonüklidler sağlığa zararlı radyoaktif kirletici maddelerdir. Radon tatsız kokusuz veya renksiz doğal olarak meydana gelen radyoaktif bir gazdır. Radon uranyumun dogal bölünmesiyle oluşur ve uranyum granit killi sist fosfat ve zift içeren topraklar ve kayalarda bulunur.
Pek çok radon toprak ve kayadan çıkmaktadır ve atmosfere zararsız bir şekilde yayılmaktadır. Ancak radon kuyular gibi yer altı kaynaklarında çözünebilir ve birikebilir Radonla kirlenmiş içme suyu mide kanseri riskini arttırabilir.

Uçucu Organik Bileşikler (UOB’ler)
UOB’ler yer altı suyuna karışan ve kimyasal plastik veya petrol tesislerinden yer dolgularından kuru temizlemecilerden veya benzin muhafaza depolarından atik su olarak göl ve ırmaklara tahliye edilen bir grup organik kimyasaldır. Karaciğer problemlerine anemiye böbrek ve dalak hasarına veya kanser riskinin artmasına neden olabilirler.

Benzen Karbon Tetraklorid p-Diklorobenzen 12-Dikloro Etan 11-Dikloroetilen Tetrakloroetilen 111- Trikloroetan Trikloroetilen Vinil klorid ve ksilenler Vinil klorid içme suyu borularının yapımında sıklıkla kullanılan bir malzeme olan polivinil klorid (PVC) yapımında kullanılan bir gazdır. 1970′lerin ortalarında vinil kloridin kansere neden olabileceği belirlenmiştir. Bunun öncesinde PVC borular içme suyunu kirletebilecek kadar yüksek seviyede vinil klorid kalıntıları bulunduruyordu.

PVC boru imalat yöntemleri plastikteki vinil kloridi önemli ölçüde azaltacak şekilde değiştirilmiş olmasına karşın eski borulardan hala kullanımda olanlar vardır ve içme suyunun vinil klorid kirlenmesi hala görülebilmektedir.

Partiküller
Partiküller suda asili küçük parçacıklardır görülebilir veya görülmeyen toz pas veya diğer malzemeler olabilir. Bunlar suyunuzun tat koku veya berraklığını etkileyebilir.

Mikroorganizmalar
Mikroorganizmalar koli ve roto virüs gibi insan sağlığına risk teşkil eden binlerce bakteri protozoan ve virüsleri tanımlayan genel bir terimdir.

HIDROKARBONLAR
Hidrokarbon sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adıdır. Örneğin metan bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında hidrokarbonların adlandırılması esastır.

Hidrokarbon Tipleri Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik aromatik ve alisiklik bileşikler olarak tasnif edilebilir. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır. Doymuş hidrokarbon hidrojen atomlarının bağlı olduğu düz veya dallanmış karbon zincirlerinden meydana gelmiştir.

ALİFATİK Hidrokarbonlar
· Petrol eter
· Nafta
· Varnish makers and painter`s naphta (vernikci ve boyaci naftasi)
· Rubber solvent (lastik cozucu)
· Stoddard solvent
· Benzin
· Kerosen
· Fuel oil
· Lubricating oils (yağlama yağı)
mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır. Alifatik hidrokarbonlar

ALİFATİK Hidrokarbonlar
· Paraffin wax (parafin)
· Asfalt
· Butadien
· Butan
· Etan
· Heksan
· Metan
· Propan
· Mineral seal oil (maden sızdırmazlık yağı)

ALİFATİK Hidrokarbonlar Kullanım Alanları
· Benzin
· Fuel oil
· Jet yakıtı
· Gaz yağı
· Tüp gaz
· Isıtma ve soğutmada
· Bebek ve güneş yağı
· Tiner
· Vernik
· Boya sanayi
· Kuru temizleme
· Sıvı mobilya cilasi
· Çakmak gazı
· Lamba yağı

AROMATİK Hidrokarbonlar
· Benzen
· Paradikloro benzen
· Toluen
· Ksilen

AROMATİK HidrokarbonlarKullanım Alanları
· Güve kovucu
· Tuvalet koku giderici
· Yapıştırıcılar
· Boya sanayi
· Reçine
· Patlayıcılar
· Vernik
· Tiner

HALOJENLİ (KLORLU) Hidrokarbonlar
· Karbon tetraklorid
· Klorlu hidrokarbonlu insektisitler
· Kloroform
· Metil klorid
· Tetrakloroetilen
· Trikloroetilen
· Vinil klorid

HALOJENLİ Hidrokarbonlar Kullanım Alanları
· İnsektisidler
· Reçine
· Mikroskop indeks sıvısı
· Vernik
· Buzdolabı gazı
· Leke çıkarıcı
· Kuru temizleme
· Yangın söndürücü

DİĞER Hidrokarbonlar
· Dizel benzin
· Dizel benzin egsoz gazları
· LPG
· Makine yağı
· Atık petrol yağları
· Polisiklik aromatik hk
· Polinükleer aromatikler
· Basınçlı boyalar
· Termoplastik yol boyaları

TİNER
· Sellülozik tiner: aseton- toluen-ksilen-keton-glikol
· Akrilik tiner: oto boyalarında kullanılır
· Sentetik tiner (white spirit): %30 aromatik+ %70 alifatik hk
· Rapid tiner: çok hızlı kuruyan. Metal aksam üzerine yapılan boyalarda kullanılır. Toluen içerir.
· Duvar boyalarında sentetik ahşap boyalarda ise sellülozik tiner kullanılır
Petrol doğada bulunan kompleks bir hidrokarbon karişimidir.Doğal gaz ve petrol birlikte hidrokarbon adi ile de bilinir. Hidrokarbon kati sivi ya da plastik halde bulunabilir. Sivi hidrokarbona ham petrol denir. Plastik hidrokarbon asfalt ve ilişkili maddeleri içerir.

PETROLÜN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Petrol bir hidrokarbon bileşimidir. Petrol açısından en önemli hidrokarbonlar
Parafin veya metan serisi (CnH2n+2)
Olefin (Naften) serisi serisi (CnH2n)
Aromat (CnH2n-6) serisi (Aromatikler)
Asetilen serisi (CnH2n-2)

PARAFİN SERİSİ (CnH2n+2)
Bütün hidrokarbon atomları birbirleri ile tek bağlarla bağlanmışlardır. Hidrojen atomları doymuş olduğundan parafin serisine doymuş hidrokarbon grubu da denilir.
5 Karbona kadar olanlar doğal gaz
5-17 Karbonlu olanlar sıvı (benzin gazyağı mazot)
17-22 Karbonlu olanlar yarı katı (makina yağları jölemsi petrol ürünleri)
23 ve daha fazla Karbonlu olanlar katıdır (parafin asfalt zift)

OLEFİN (NAFTEN) SERİSİ (CnH2n)
Parafinlere göre iki hidrojen atomu ek------. Bu nedenle herhangi iki Karbon atomu birbirlerine çift bağla bağlanmışlardır.
Hidrojen eksikliği ve çift bağı bulunduğu için doymamış hidrokarbon grubuna dahildirler.
Doymamış oldukları için kolayca kimyasal reaksiyonlara girerler bu nedenle de petrol içerisinde seyrek bulunurlar.

AROMATLAR SERİSİ (CnH2n-6)
Doymamış hidrokarbon grubuna dahildir.
Çok ağır kokuları vardır
Bazen renksiz ve uçucu sıvı halinde bulunurlar

ASETİLEN SERİSİ (C2H2n-2)
Doymamış hidrokarbon grubuna dahildir.
Doğada az bulunurlar.
Petrol içerisinde sadece yüksek karbonlu olanları bulunur.
Sabun :Bir sabun molekülü uzun bir hidrokarbon kısmı ve bir iyonik uç taşır. Molekülün hidrokarbon kısmı hidrofobik olup polar olmayan maddelerde çözülür. Oysa iyonik uç hidrofiliktir ve suda çözünür. Sabun molekülü hidrokarbon zinciri nedeniyle suda tam olarak çözünmez ama miseller oluşturarak suda kolayca suspense olur. misel 5-150 sabun molekülünün hidrokarbon kısmının biraraya geldiği iyonik ucun suya yöneldiği kümelerdir.

Sabunun önemi yağımsı kirleri emülsiyon haline getirip uzaklaştırmasından ileri gelir. Bunu şu iki özelliği sayesinde yapar. Hidrokarbon zinciri polar olmayan yağ damlacıklarında çözünür. Aniyonik uç ise suda çözünerek yağ damlacıklarının birleşmesini önler ve yıkanan nesneden misellerle birlikte su yardımıyla uzaklaşır. Ayrıca sabunlar yüzey aktif maddelerdir. Çünkü bunlar suyun yüzey gerilimini düşürürler. Herhangi bir yüzey aktif maddenin molekülü bir hidrofobik uç (bir yada daha fazla hidrokarbon zinciri) ve bir hidrofilik uç )çoğu kez iyonik ama her zaman değil) taşır. Yüzey aktif maddenin olabilmesi için molekülün hidrokarbon kısmı 12 yada daha fazla karbon taşımalıdır.
Deterjaneterjan aktif maddesi olarak ise petrolden elde edilen çeşitli türevler kullanılır.

Sentetik Deterjan:Hidrokarbon sülfat esaslıdır. Çokmaksatlı deterjanlar olup ağır orta ve hafif köpük üretiminde kullanılırlar. Yangın söndürme işlemlerinde itfaiyeciler tarafından kullanılır.

Nafta:Nafta ham petrolün atmosferik koşullarda damıtılması sırasında elde edilen (30-170°C ) renksiz

ASFALT
Asfalt veya işlenmiş haliyle asfalt çimentosu doğada bulunabileceği gibi büyük çoğunlukla petrol rafine işleminin bir yan ürünü olarak elde edilir. Asfaltın kimyasal yapısı hidrokarbonların kompleks bir karışımıdır.
asfaltinler-C/H oranları 0.8 den büyük siyah sert geniş yüksek moleküler ağırlıklı viskoz hidrokarbon molekülleri.
rezinler- C/H oranları 0.4-0.8 arasında değişen orta moleküler ağırlık ve orta viskozitesi olan hidrokarbon molekülleri.

yağlar-C/H oranları 0.4 den küçük en hafif moleküler ağırlıkta en açık renkte ve en az viskoz hidrokarbon molekülleri.

Bol ve ucuz petrolün şımarttığı mevcut endüstriyel insan uygarlığının hidrokarbon enerjiye (yani petrol ve doğalgaza) göbeğinden bağımlı olduğunu hatırlarsak konunun ne kadar önemli olduğunu anlarız. Benzinden DVD'ye plastikten suni gübreye ilaçtan deterjana tükettiğimiz yüzbinlerce ürünün içinde hidrokarbon türevleri bulunduğunu yoksa bile üretilmesi ve sonra bize ulaştırılması için hidrokarbon enerji gerektiğini uçucu ve yanıcı sıvı hidrokarbon karışımlarına verilen bir addır. Nafta yaygın olarak solvent (çözücü) ve diğer maddelerin üretildiği bir ara ürün olarak kullanılır. Teknik açıdan arabalarımızda kullandığımız benzin ve kerosen nafta gurubu karışımlar arasında yer alır. hidrokarbon enerji olmadan ne suyun ne de gıdanın devamlılığının sağlanamayacağını unutmayalım. Hidrokarbonlar yoksa yaşam da yok!


Günlük Hayatta Kullanılan Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Resimleri

  • 3
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

Günlük Hayatta Kullanılan Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Sunumları

Günlük Hayatta Kullanılan Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Videoları

Günlük Hayatta Kullanılan Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Günlük Hayatta Kullanılan Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)